نماشویی با طناب

نماشویی با طناب

شرکت نظافتی خدماتی ره پاک : کار نماشویی با طناب به علت حساس بودن آن و خطرناک بودن آن لازم است یکسری فاکتور ها و کار ها را جدی بگیرید و به آن توجه کنید ، که درادامه به آن اشاره میکنیم

مهمترین چیز برای شروع و یا اماده سازی هر کاری ایمن سازی کار است .

در هنگام نماشویی سه فاکتور مهم برای ایمن سازی آن وجود دارد که به آن اشاره میکنیم:

  • زمانیکه شرایط کار بر روی سطح زمین وجود دارد باید از کار در ارتفاع اجتناب کرد.
  • زمانی که باید کار در ارتفاع و با استفاده از طناب انجام شود باید مسائل ایمنی و تجهیزات استفاده کرد که از سقوط جلو گیری کند.
  • اما در شرایطی امکان ایمن کردن ۱۰۰% جهت سقوط نباشد، باید شرایطی فراهم کرد که صدمات را به حداقل رساند.

نکات ایمنی در نماشویی با طناب

قبل از شروع هر کاری برای کار در ارتفاع باید توجه داشت که کارگران برای کار در ارتفاع ترس یا واهمه ای نداشته باشند و از لحاظ روحی آماده باشند.

  • قیبل از شروع نماشویی باید به خطوط فشار ضعیف برق توجه کرد، تا در صورت لزوم اقداماتی از قبیل روکش کردن آن یا تغییر موقت جریان و …را انجام دهند.
  • اگر قبل از شروع کار یا درحین کار سرعت باد از ۵۰ کیلومتر بر ساعت بیشتر باشد باید کار را متوقف یا در صورت لزوم کار را متوقف کرد.
  • همچنین بدیهی است که کار در ارتفاع در زمانی که رعد و برق وجود دار معنایی ندارد و آن را باید تعطیل کرد بویژه اگر داربست ها فلزی باشد.
  • درهنگام بارندگی هرگونه کار به علت لغزندگی سطوح و نا ایمن بودن آن تعطیل می شود و به زمانی دیگر موکول می گردد تا شرایط مسائد شود.
  • زمانی که به دلیل بارش برف ، باران ، مه ، گرد و غبار ، خاک و… میزان دید کم باشد و شرایط مسائد نباشد امکان کار کردن نیست و کار باید تعطیل شود.
  • مجریان این کار در هنگام کار در ارتفاع باید حداقل دید آنها با عینک یا بی عینک ۱۰/۴ باشد.

کار نماشویی با طناب را میتوان به ربط به ورزش راپل نداست.

راپل چیست :

به فرود از یک نقطه معین در ارتفاع و رسیدن به یک نقطه معین دیگر ، و عبور های عرضی  با استفاده از ابزار های مختلف را راپل می گویند

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این صفحه
Author Rating
51star1star1star1star1star